Hakkımızda

Grup Müdürlüğümüz; Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kilis illerinin tamamında, elektrik ihtiyacını sağlayan 3807 km uzunluğundaki iletim hatlarının ve 4549 MVA kurulu gücü bulunan 36 adet trafo merkezinin işletme ve bakımını yapmaktadır.Ayrıca bu merkezlerde; tevsiat , tadilat ve rehabilitasyonu sağlamakta, enerji sektöründeki diğer birimlere ve üçüncü şahıslara teknik hizmet vermektedir. Bölgemiz dışında Mardin, Şırnak illeri de dahil olmak üzere 7 il bazında yatırım projelerinde tesis ve kontrol işlerini yürütmektedir.
Kuruluş Süreci
Değişik tarihlerde faaliyetlerine başlayan ve Genel Müdürlüğümüzdeki İhtisas Müdürlüklerine bağlı olarak çalışmalarını sürdüren, İşletme, Röle, Elektronik ve Test Grup Başmühendislikleri 1993 yılında birleşerek Gaziantep İletim İşletme ve Bakım Müdürlüğünü oluşturmuş, 16.04.1997 tarihinde ise Şehit kamil Şebeke İşletme Grup Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. 01.10.2001 tarihinde TEAŞ'ın yeniden yapılandırılması ile TEİAŞ Şehit kamil Şebeke İşletme Grup müdürlüğü olarak hizmetlerini sürdüren Grup Müdürlüğümüz 04.08.2003 tarihinde 11. Şebeke Tesis Grup Müdürlüğü ile birleşerek “12.İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ” nü oluşturmuştur.
Misyonumuz
Genel Müdürlüğümüzün, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreye uyumlu olarak tüketicilerin kullanımına sunulmasıyla beraber, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması amacı doğrultusunda sorumluluk bölgesinde hizmet üretmektir.
Vizyonumuz
Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk Alanındaki iletim sistemini enerji arz güvenliği sağlanacak şekilde planlayıp tesisini gerçekleştirmek, verimli işleterek, düşük maliyette yeterli, sürekli, kaliteli ve güvenilir elektrik enerjisini tüketicilere sunmaktır. Sorumluluk alanımızdaki kısa ve uzun vadeli enerji ihtiyaçlarını zamanında doğru tespit edip, karşılanması için yatırım planlarını üst yönetime sunmak, ödeneği bulunan projelerin %100 gerçekleşmesini sağlamak. Enerji iletim hatlarının arıza endeks değerlerini bir önceki yılın altına düşürmek. Kalıcı ve geçiçi arızalarda arıza giderme sürelerini asgariye indirmek. Arızaların azaltılması için, bakım çalışmalarının %100 ve nitelikli olarak gerçekleştirilmesini sağlamak. Gelişen teknolojiyi takip ederek, trafo merkezlerindeki teçhizat arızalarının en aza indirilmesi için, bakım öncesi test çalışmalarının yapılmasıyla, teknik ve ekonomik ömrü dolan teçhizatın ve iletim tesislerinin yenilenmesini sağlamak. Çalışanların bilgilerini, teknik kabiliyetlerini artırmak için sürekli hizmet içi eğitimden geçirmek, moral güçlerini artırarak aidiyet duygularını geliştirmektir.
Bölge Müdürümüz

Abdullah İnanç


01.09.1967'de Batman'da doğdu.

Eğitim Durumu

İlk, orta ve lise eğitimini Batman'da tamamladı. ODTÜ Gaziantep Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik bölümünü bitirdi.
1991 -1998 Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi Ankara Bakım Mühendisi olarak göreve başladı.
1998-2001 TEİAŞ Şanlıurfa İşletme Başmühendisi
2001-2004 TEİAŞ Şanlıurfa İşletme Bakım Müdürü
2004-2009 TEİAŞ Gaziantep İşletme Bakım Müdürü görevlerinde bulundu.
2009'de TEİAŞ Gaziantep Grup Müdür Yardımcılığına (Tesis-İşletme) atandı.
04.04.2012'de TEİAŞ Gaziantep Grup Müdürü olarak atanmış olup, halen bu görevine devam etmektedir. Evli ve 6 çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.
tarafından tüm içerik hakları saklıdır.