Haber

2017-06-05

12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE “PR-03 ÇALIŞMA KOORDİNASYONU PROSEDÜRÜ” BİLGİLENDİRME EĞİTİMLERİ TAMAMLANMIŞTIR.

TEİAŞ Trafo Merkezleri, EİH ve eklentilerinde yapılacak arıza, bakım ve onarım çalışmalarında; çalışma izni alınması, formların doldurulması, manevra yapılması, topraklama yapılması, güvenlik kartlarıyla işaretlenmesi ile çalışma bitiminde tesisin tekrar enerjilendirilmesine ilişkin kural ve kaideleri açıklayan “Pr-03 Çalışma Koordinasyonu Prosedürü”nün sahada eksiksiz uygulanması gerekmektedir.
Bu nedenle 17/04/2017 tarihinde yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Nisan ayı toplantısında konu ile ilgili bilgilendirme eğitimi düzenlenmesine karar verilmiştir.
Karara istinaden; İş güvenliği uzmanımız tarafından aşağıdaki tabloya göre 4 saatlik bilgilendirme eğitimi verilmiştir.
    Program kapsamında alt işveren dâhil toplam 352 çalışanımız (Mühendis, Çalışma Sorumlusu ve İşletme Teknisyeni) için “Eğitim Katılım Belgesi” düzenlenerek İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimindeki özlük dosyasına konulmuştur.


tarafından tüm içerik hakları saklıdır.